e‾lektron avab oma esimese festivali Hiroaki Umeda kahe lavastusega, mis põhinevad tehnoloogia ja inimkeha vastasmõjudel.
Lavastuses Accumulated Layout (2007) mängib Umeda vaataja visuaalse tajuga – ta ühendab keerukaid ereduse, kiiruse, reaktsiooni ja valguse peegeldumisnurkade kombinatsioone. “Valgus ja liikumine toimivad siin sünkroonis, komponeerivad stimulatsioonimustrite variatsioone,” ütleb Umeda. Need mustrid kuhjuvad, neist moodustub Umeda esituse sisestruktuur.

Lavastuses Intensional Particle (2015) tekitab Umeda oma loomingulise mänguväljaku digitaalsesse reaalsusesse, mis on tihedalt täis “ebastabiilset stabiilsust”. Ta kontrollib heli ja valgust liigumisega ning sulab protsessi käigus oma keskkonnaga kokku. Tema visuaalid ning kineetiline väljendus on plahvatavad, katkendlikud, muudavad ette hoiatamata oma ilmet ja mõju. Etendus tekitab vaatajas mulje, et kõik on üürike, ebapüsiv. See on efemeersuse esteetika, kõigepealt see plahvatab ja siis kustub ootamatult.